Decyzja Kanclerza Politechniki Warszawskiej w sprawie zawarcia umowy dzierżawy Koliby Studenckiej PW

W związku z zakończonym postępowaniem w sprawie zawarcia umowy dzierżawy Koliby Studenckiej PW komisja ds. oceny ofert wyłoniła przyszłego dzierżawcę.

Decyzja nr 139/2022 Kanclerza Politechniki Warszawskiej z dnia 10 listopada 2022 r w sprawie zawarcia umowy dzierżawy Koliby Studenckiej PW. - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu. .